Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Odvodnění vozovek a mostů s nulovým spádem

Pro městskou zástavbu, ale také pro odvodnění mostů je naprosto ideální použít obrubníkové odvodnění. Nezasahuje do vozovky, i při nulovém spádu komunikace je voda odvedena ihned z vozovky a netvoří se tak žádné kaluže

Zcela vymizí problém propadlých vpustí od těžké dopravy a údržba vozovky je také snažší. Čištění vpustí se provádí na chodníku, takže není třeba omezovat provoz.

Systém RONN KERB a RONN DECK je zcela unikátní nejen svými materiálovými vlastnostmi (kompozitní žlaby z recyklátů), ale také technickým řešením. Obrubníkové prvky RONN DECK jsou několikanásobně odolnější proti nárazu než tradiční betonové nebo polymerbetonové materiály. Jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN-EN 1433 pro odvodnění komunikací.

Tři vtoky na půl metru zvyšují účinnost žlabů hlavně při prudkém dešti. Volbou z několika hloubek/výšek žlabů můžeme jednotlivé větve táhnout i na velikou vzdálenost bez nutnosti napojení na kanalizaci. Pro obrubníkový systém RONN KERB lze také upravit vtokové otvory pro výšku chodníku 125 nebo 150 mm, popřípadě i jiný atypický rozměr.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama