Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Neviditelné odvodnění pěších zón a náměstí

Jednoduché linie štěrbinového žlabu TSH podpoří design architektonického návrhu náměstí. Zcela unikátní štěrbinový žlab s označením TSH se používá v kombinaci se žlaby MEARIN.

Ocelový žárově pozinkovaný štěrbinový kryt s příčnými žebry je certifikován až pro zatížení E600 kN. Je možné jej použít nejenom pro pěší zony nebo náměstí, ale také na plochy s těžkou zátěží.

Příčná žebra lépe zachycují vodu a také zabraňují zapadávání větších předmětů do štěrbiny. Snižují tak nároky na pravidelnou údržbu. Štěrbiny TSH svými rozměry a tvarem jsou také přátelské k cyklistům a úzkým střevícům.

Samotný žlab se štěrbinou je možné optimalizovat podle množství zachycované vody správnou volbou šířky. Při velkém množství vody nebo velké vzdálenosti ke kanalizaci lze použít žlab šířky 100 až 200 mm. Použitím správné velikosti optimalizujeme náklady a efektivitu systému.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama