Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

HL® Těsnicí manžety pro izolace spodních staveb

Izolace stavebních prostupů technických sítí spodní stavbou (potrubí nebo kabelů) v oblasti bez tlakové vody se provádějí asfaltovými pásy (popř. nátěry) nebo foliovými hydroizolačními systémy.

Dle ČSN 73 0606 lze pro hydroizolační namáhání tlakovou vodu použít souvrství 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S.

V největším množství případů provádění hydroizolací jsou stavební prostupy technických sítí (potrubí nebo kabelů) v oblasti bez tlakové vody. Izolace se provádějí asfaltovými pásy (popř. vysoce flexibilními plastem modifikovanými asfaltovými nátěry) nebo foliovými hydroizolačními systémy.

Dle ČSN 73 0606 lze pro hydroizolační namáhání tlakovou vodu použít souvrství 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S. Ze statistik poruch izolací na stavbách se potvrzuje, že netěsnosti většinou nevznikají v ploše ale většinou v místech prostupů potrubí a technických sítí do budov.

U běžných hydroizolací proti zemní vlhkosti nebo prosakující vodě se prostupy obvykle provádí opracováním hydroizolačního povlaku kolem prostupu, u vodotěsných stavebních konstrukcí (vodostavební beton) se potrubní prostupy se vkládají před betonáží do bednění a poté se zalévají např. vodostavebním betonem, popř. lze průchodky vsouvat do vrtaných otvorů a mechanicky utěsnit prostor mezi potrubím a betonem (např. těsnění pomocí pryžové manžety nebo nafukovacího vaku). Takto vznikají těsná spojení mezi potrubím a betonem v běžných instalacích.

Následně však dochází také k izolaci vnějších stěn asfaltovými hydroizolacemi a ty již na tyto stávající průchodky nenavazují a způsobují později netěsnosti. Pouhé opracování prostupu hydroizolačním povlakem bez použití speciálních tvarovek také nemusí zaručit 100% vodotěsnost.

Tento problém řeší HL svou sérií těsnicích prostupů HL800 popř. vícenásobnou průchodkou HL801 pro až čtyři průměry (8-52mm) a kombinací prostupových těsnění jako příslušenství.

Manžety firma HL nabízí v DN40-50, 63-75, 110, 125 a DN160 a to jak ve formě s asfaltovou i PVC manžetou. Manžety jsou zkoušeny a zajišťují dlouhodobou vodotěsnost 60 kPa (0,6 bar), plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30 kPa a těsnost proti pronikání radonu.

Odpovídají požadavkům vyhlášky: č. 268/2009 Sb., jejíž § 6 odst. 5 zní: „Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby“. Vyhláška 137/1998 byla nahrazena vyhl. 268/2009.

Montážní video - těsnicí manžeta HL 800.2 pro dvě potrubí


HL Hutterer & Lechner GmbH
logo HL Hutterer & Lechner GmbH

HL Hutterer & Lechner GmbH - výrobce sanitární - odtokové, sifónové a připojovací techniky z plastů. Zápachové uzávěrky, zpětné armatury, vpusti, vtoky. Pro kuchyně, koupelny, balkóny, klimatizaci. Těsnící manžety pro prostupy a lapače splavenin.

 
 
Reklama