Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ruční oční sprchy – stacionární sprchy s flexibilní hadicí

Díky rostoucímu povědomí o bezpečnosti práce a zpřísnění legislativy jsou oční sprchy stále častěji využívány v laboratořích i ve výrobním sektoru. Při poranění očí je rozhodující okamžitá pomoc!

Bezpečnostní oční sprchy by měly být součástí každé laboratoře, výrobní linky a provozu, kde je riziko zasažení osob nebezpečnou látkou. Oční sprchy se dnes vyrábějí jednak jako stacionární, pevně namontované, dále jako stacionární s flexibilní hadicí a pak mobilní.

Výhodou stacionárních sprch s flexibilní hadicí je možnost využití sprchy dvěma způsoby. Při upevnění v držáku na zdi funguje jako pevně instalovaná oční sprcha. Po spuštění pracuje bez dalšího přidržování, postižený tak má obě ruce volné k přidržení víček, k otevření oka, které je často křečovitě stažené a k pečlivému vymytí. Po sejmutí sprchy z držáku je možné ošetřit i další zasažená místa na těle, a je také možné ošetřit člověka ležícího na podlaze.

Ruční sprchy mohou být v provedení s jednou nebo se dvěma vysoce výkonnými sprchovacími hlavicemi, uživatel má k dispozici navíc několik variant instalace.
Hlavice zajišťují široký, jemný a rovnoměrný proud vody, integrovaný regulátor zajišťuje konstantní proud vody nezávisle na tlaku vody, optimální funkce sprchy je v rozmezí tlaku vody 1 – 10 bar. Omezovač zpětného nasátí nedovolí vracení špinavé vody zpět a chrání tak pitnou vodu. Sprchovací destičky jsou odolné proti zanášení. Velké otvory ve sprchovací hlavici zabraňují usazování vodního kamene, gumové manžety chrání postiženého před poraněním při nárazu. Lehké plastové krytky proti prachu se samy uvolní ihned po spuštění vody. Při čištění je hlavice sprchy možné odejmout. Průtok vody je 7 l/min na jednu hlavici, u provedení se dvěma hlavicemi dostaneme vyšší průtok (14 l/min) a tím možnost lepšího omytí obou očí současně. Hlavice v úhlu 45° mají lepší polohu vůči očím postiženého. Sprchy se spouští aretovatelnou klapkou, ventil se sám neuzavírá. Hadice pro přívod pitné vody má délku 1 500 mm a je obalena krytem z ušlechtilé oceli. Dodáváme také hadice s dodatečnou vrstvou PVC pro snadné čištění, spirálové nylonové hadice nebo hadice v jiných délkách.

Ruční oční sprchy s flexibilní hadicí mohou být montované na zeď nebo na pracovní desku. Stabilní robustní držáky vždy zajišťují správnou polohu k postiženému.

Části sprchy, jež přichází do kontaktu s vodou, jsou vyrobeny z mosazi a z kvalitního plastu v souladu s předpisy pro jakost pitné vody.

Ruční oční sprchy mohou být i v nerezovém provedení. Tyto sprchy mají z nerezu všechny části přicházející do styku s vodou, hlavice, sprchovací destičky i držáky.
Samozřejmostí je shoda s normou ČSN EN 15154-2:2006, STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433. K očním sprchám je vždy přiložen označovací štítek.

Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...

 
 
Reklama