Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oční vymývačky – sprchy se zásobníkem – tankové sprchy

Oční vymývačky a tankové sprchy jsou jednoduchým doplňkovým řešením, které se uplatní tam, kde je k centru záchrany daleko nebo pro poskytnutí první pomoci před důkladnějším výplachem oční sprchou.

Při zasažení očí nebo částí těla chemikáliemi (kyselinami, louhy) nebo cizími částicemi (prachem, třískami, částicemi zpracovávaného materiálu) je třeba postiženému poskytnout první pomoc co nejdříve.
Oční vymývačky a tankové sprchy se uplatní všude, kde není vodovodní přípojka nebo na místech, kde se pracuje nepravidelně – na staveništích nebo montážních místech. Jsou vhodné pro mobilní nasazení, nemohou sice nahradit pevně instalované oční sprchy, nicméně mohou být účinnou součástí první pomoci přímo na nebezpečných pracovištích. Oční vymývačky jsou účinným prostředkem ochrany pro pracovníky v pohybu i pro řidiče dopravující zásilky v režimu ADR – mohou mít vymývačku stále u sebe v kapsičce připevněné na opasku.

Oční vymývačky dodáváme ve 2 základních verzích:
  1. Se sterilním roztokem chloridu sodného (NaCl - 0,9%), který odpovídá přirozené salinitě oka.
  2. S neutralizačním roztokem fosfátového pufru (4,9%) v případě nebezpečí postižení kyselinami nebo louhy.

Sterilně balený roztok zabraňuje dalšímu vnesení částic i mikroorganizmů do postiženého oka. Láhev o obsahu 500 ml postačí pro čtyřminutový výplach oka. Protože se však doporučuje alespoň 15 minutový výplach, mělo by vždy po prvotním zásahu následovat důkladné vymytí oční sprchou a vyhledání lékařské pomoci.
Oční vymývačky s roztokem fosfátového pufru mohou být využity také k rychlé neutralizaci částí těla při potřísnění kyselinou či louhem.

Oční mušle zajišťuje při výplachu otevřené oko, novinkou jsou vymývačky s nástavcem DUO pro současný výplach obou očí současně. Vymývačky se snadno používají, jsou sterilní a hygienické, díky pečeti láhev nelze použít opakovaně. Trvanlivost vymývaček je 2 – 3 roky. Mohou být dodávány jako stanice včetně držáku na stěnu a piktogramu nebo v různých typech skříněk, v sadách s různými kombinacemi roztoků podle potřeb konkrétního pracoviště.

Sprchy se zásobníkem – tankové sprchy nabízí podle velikosti zásobníku 3 – 15 minutové sprchování očí. Tyto sprchy se plní pitnou vodou, vzhledem ke stárnutí vody v zásobníku je nutné ji kvůli nebezpečí rozmnožení zárodků pravidelně měnit nebo použít stabilizační přísadu. Při plnění pitnou vodou je doporučena výměna vody 1x týdně, při použití stabilizační přísady se interval výměny prodlouží až na 6 měsíců. Doporučené umístění tankové sprchy je na dobře dostupném, chladném místě mimo přímé slunce.

Oční vymývačky a tankové sprchy dodávané firmou BangCo odpovídají normám ČSN EN 15154-4:2009, STN EN 15154-4:2009, DIN EN 15154-4:2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...

 
 
Reklama