Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozvody pitné vody podle EN 806-4:2010

Riziko odpovědnosti instalatéra v případě nedodržení. Početné požadavky pro zabránění, popř. odstranění mikrobakteriální kontaminace a usazenin při uvádění rozvodů pitné vody do provozu stěžují instalatérovi přehled.

Instalatér ale musí provést hygienicky bezchybnou instalaci. Pokud nejsou platné technické normy dodrženy, může stavitel nárokovat po instalatérovi, který práce prováděl, bezplatné odstranění případné škody způsobené mikrobakteriální kontaminací. Předložený článek se zabývá požadavky, které je nutné dodržovat při nové instalaci, přestavbě a opravách, při kontrolách, proplachování a dezinfekci rozvodů pitné vody.

Evropská norma EN 806-4 – celoevropsky platná od roku 2010

Na základě toho času platné „Směrnice Rady 98/83/ES ze 3. listopadu 1998 o kvalitě vody pro lidskou spotřebu“ byla 23.2.2010 přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) Evropská norma EN 806-4:2010 „Technická pravidla pro rozvody pitné vody – díl 4: Instalace“[1] a musela do září 2010 získat ve všech evropských zemích statut národní normy. V této normě byla poprvé v rámci celé Evropy stanovena platná ustanovení o uvádění rozvodů pitné vody do provozu, např. ohledně plnění, hydrostatických tlakových zkoušek, proplachování a dezinfekce. „Tato evropská norma je použitelná pro novou instalaci, přestavbu a opravy.“[1]

Musí instalatér dodržovat/plnit uvedené soubory předpisů?

Pokud instalatér nepracoval podle uznaných technických norem (příslušné národní nebo mezinárodní normy, národní soubory předpisů), musí v případě škodní události, případně prostřednictvím znaleckého posudku, prokázat, že jím provedené práce odpovídají technickému stavu. Pokud se mu to nepodaří, zodpovídá instalatér za škodu. Proto se důrazně doporučuje, pro snížení rizika odpovědnosti v případě škody, plnit požadavky uvedených souborů předpisů.

 
 
Reklama