Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plzeňský kraj,obce a povodí plánují úpravy Klabavy proti záplavám

Datum: 22.7.2014 16:32

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, Povodí Vltavy, kraj a obce začaly připravovat investiční studii protipovodňových opatření na řece Klabavě.

Ta je při přívalových deštích nejrychleji stoupající řekou v kraji. Devět nejpostiženějších obcí zpřesní své potřeby do konce července. Studie, z níž vyjdou budoucí úpravy proti velké vodě, bude na jaře 2015, řekl ČTK Filip Uhlík, šéf agentury, která práce pro obce a kraj koordinuje.

"Obce dostaly pracovní verzi zadání. Požádali jsme je, aby s povodím formulovaly připomínky do 31. července. Pak uděláme finální návrh zadávací dokumentace a umožníme obcím, aby jednaly s Plzeňským krajem o postupu ke společnému zadání studie," uvedl.

Studii by investoři, tedy města, obce a Povodí Vltavy, využily k tomu, aby podle své odpovědnosti za protipovodňová opatření pokračovaly v podrobnější projektové a majetkoprávní přípravě. "Ta bude zcela zásadní pro možné čerpání dotací," řekl Uhlík.

Povodí Vltavy nabídlo komunikaci s každou obcí zvlášť. Poté, co obce získají pozemky a územní rozhodnutí, zpracuje státní podnik projekt pro stavební povolení, požádá o dotaci, vybere firmu a ponese největší spoluúčast. Peníze půjdou z národního programu prevence před povodněmi a z evropského operačního programu Životní prostředí. Protipovodňové úpravy by měly být hotové do roku 2023, kdy dotace končí.

Podle šéfa Povodí Vltavy Petra Kubaly musí návrh stupně ochrany přijít od starostů, pak se budou hledat finanční zdroje. Dýšina už takto získala 25 milionů Kč na protipovodňové valy v Nové Huti, díky nimž se už letos do obydlených částí voda nedostala.

"Dosavadní postupy byly bezkoncepční. Vždycky se jen někam položilo pár kamenů. Je třeba hledat řešení i pro přítoky, které dělaly letos největší problémy," řekl starosta Hrádku a předseda krajského sdružení měst a obcí Jaroslav Perlík. Kamenný Újezd a Chrást požádaly povodí, aby vyčistilo koryta potoků. Kubala slíbil pomoc s údržbou toků.

Voda se podle starosty Strašic Jaroslava Hahnera vždy valí především z Vojenského újezdu Brdy. Příští rok má být zrušen a kraj i obce pak budou moci o území rozhodovat. Povodí už v roce 2007 navrhlo 16 zádržných nádrží v Brdech, které by velkou vodu zmírnily. Zásadní by byly přehrady Velká a Malá Amerika, které zatím armáda a ekologové odmítají. "Zpracovatel studie by měl vycházet z předpokladu, že do roku 2025 se jejich vybudování nejeví reálné," uvedla agentura v zadání.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Rozdíl mezi povodňovou mapou a stanoveným záplavovým územím

22.5.2019 | redakce podle informací MŽP
Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Vodoprávním úřadem stanovená záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně dané doby opakování zaplavena vodou.

Sucho z pohledu terénního hydrogeologa

20.5.2019 | Mgr. Petr Nakládal
Informace o suchu v České republice jsou ve většině případů nadhodnocené, neakceptuje se přirozený chod klimatu a často se zkreslují data o podzemních vodách. Za některé projevy sucha si mohou lidé sami. Nejčastěji to bývá špatná práce při hloubení a vystrojování vrtů na vodu a tepelná čerpadla a antropogenní zásahy v krajině.

Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni

18.5.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Klíčovým bodem jednání Národní koalice pro boj se suchem začátkem května bylo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích v jednotlivých obcích.

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

13.5.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Ve Změně Z1 ČSN 75 5455 jsou důležité úpravy příloh B, C a G, resp. nový vztah pro stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí vnitřního vodovodu, výpočet délkové tepelné ztráty a příklad výpočtu vnitřního vodovodu.
Safírový potok, Jizerka, ilustrační obrázek, foto redakce

Připomínka výstavby vodárny v Káraném je dnes více než aktuální

12.5.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Kryštof Drnek, historik PVK, a.s.
Jednou z vládou plánovaných a zmíněných staveb v rámci boje proti suchu je přivaděč Praha – Kladno. I proto se hodí ohlédnutí za třemi muži, kteří se podíleli začátkem 20. století na výstavbě vodárny v Káraném, která letos slaví 115. výročí od uvedení do provozu.

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Voda, kanalizace