Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémové řešení Ceresit pro obklady a dlažby – Bazény

Bazény patří mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů a dlažeb vzhledem k tomu, že se jedná o stálé zatížení vlhkostí, kde je nutno postupovat podle odpovídajících norem a předpisů (např. DIN 1045).

Při výběru vhodného výrobku z širokého sortimentu stavební chemie Ceresit je potřeba zvážit tři základní otázky - pro jakou oblast použití, na jaký podklad a jaký druh materiálu budete lepit.

Příprava podkladu
Podle podkladu uvažujeme o třech řešeních:
  1. Beton a cementové omítky: mechanicky obruste, otryskejte, očistěte a zbavte prachu. Na připravený podklad naneste ve dvou vrstvách elastickou těsnicí maltu Ceresit CR 166. Alternativa: pro podklady bez spár a prasklin Ceresit CR 65.
  2. Vodostavební beton: mechanicky obruste, otryskejte, očistě a zbavte prachu.
  3. Beton s alternativním utěsněním: epoxidový základní nátěr Ceresit CE 50, posypte křemičitým pískem a naneste Epoxidové utěsnění Ceresit CE 49 ve dvou vrstvách, opět s posypem křemičitým pískem.
Lepení obkladů a dlažby
  1. Flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17 Stop Dust. Alternativa: Ceresit CM 17, Ceresit CM 18.
  2. Epoxidové lepidlo Ceresit CU 22.

Ve všech případech při lepení postupujte kombinovanou metodou, tzn. naneste vrstvu lepicí malty nebo lepidla na zadní stranu dlaždic tak, aby nevznikly pod obklady dutiny.


Spárování
  1. Epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a CE 48. Alternativa: Flexibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností Ceresit CE 43 Grand‘Elit. I v tomto případě však přelivové hrany, žlábky a okolní plochy bazénu zaspárujte epoxidovými spárovacími hmotami Ceresit CE 47 pro stěny a Ceresit CE 48 pro podlahy.
  2. Epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a Ceresit CE 48.
Diletační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte PE těsnicím provazcem a uzavřete těsnicím tmelem Ceresit FT 101.


 
 
Reklama