Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak na bakterie Legionella

Jak se vypořádat s bakterií Legionella Pneumophylis jednou provždy?

Jak se vypořádat s bakterií Legionella, likvidace Euroclean
Legionela, (Legionella Pneumophylis) může způsobit vážné onemocnění, v krajním případě i smrt. Nemoc se projevuje velmi podobnými příznaky, jako zápal plic. Pro většinu lidí nepředstavuje Legionella vážnější nebezpečí. Jiná situace je ovšem u lidí se sníženou imunitou. Rizikové jsou zejména skupiny starších občanů, malých dětí, a zejména senioři oslabení nějakou vážnější nemocí, nebo lidé v pooperačním stavu.

Kde je možné se bakterií Legionella nakazit?

Klasickými místy nákazy jsou umývárny, koupelny a bazény v nemocnicích, hotelích, ale i  v domácnostech.  Zdrojem nákazy je ve většině případů právě teplá voda.  Nebezpečím pro oslabeného člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody např. při sprchování. Legionella je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotách 25 – 50oC. Obvykle žije v částech potrubí, kde voda dostatečně neproudí, ve slepých ramenech pod úsadami na stěnách potrubí, boilerů a zásobníků teplé vody.

Způsoby likvidace bakterie Legionella v teplovodních okruzích

Opatření proti množení baktérií typu Legionella ve vodovodních systémech lze rozdělit na preventivní a represivní.
Preventivní opatření:
 • hydraulicky vyvážený teplovodní systém – je zapotřebí zajistit, aby voda v celém teplovodním okruhu co nejlépe cirkulovala
 • teplota v celém teplovodním systému by se měla pohybovat v rozmezí 55 – 50°C
 • výtokové armatury ve vzdálenosti max. 1,5 až 3 metry od stoupačky
 • dostatečná tepelná izolace potrubí studené vody proti oteplení
 • dostatečná tepelná izolace potrubí TUV proti ochlazení
 • vyloučení tzv. mrtvých koutů potrubí
 • pravidelné čištění
 • instalace kompaktní elektrolytickě úpravny teplé užitkové vody, typ EuroClean KEUV-TV, která snižuje nebezpečí výskytu a množení baktérií Legionella Pneumophylis
Represivní opatření:
 • periodická desinfekce potrubí TUV vysokou dávkou chloru (až 6 – 15 mg/l)
 • periodické přehřívání TUV na teplotu 70 – 80oC
 • periodická desinfekce potrubí TUV dávkováním chlordioxidu (ClO2), vyráběného na místě z příslušných chemi
 • periodické chemické čištění a desinfekce perlátorů a sprchových hlavic u uživatelů
 • instalace úpravny teplé užitkové vody
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama