Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Online dálkové odečty vodoměrů v Dohledovém centru Praha 11

Dohledové centrum MČ Praha 11 je od ledna 2012 vybaveno systémem CEM (Centrální Energetický Management) = dálkový monitoring spotřeby vody, tepla, elektřiny a plynu. Ihned byly zjištěny úniky vody.

CEM byl nainstalován v mateřských a základních školách v Praze 11. Bezprostředně po instalaci monitorovacího systému CEM zjistili v Dohledovém centru Prahy 11, že v jedné z mateřských škol dochází k úniku vody. Zjištění závady bylo tím jednodušší, že se jednalo o víkend, kdy by měla být spotřeba vody v MŠ na nulových hodnotách. Není jasné, jak dlouho před tím, než byla závada zjištěna pomocí CEM, únik vody v dané MŠ trval. CEM byl do školky nainstalován v pátek a hned v sobotu došlo k nápravě.

Během týdenního provozu MŠ je běžná spotřeba vody, dle současných měření, v průměru 2,5 až 3 m3, což představuje asi 755,-Kč týdně. Při úniku vody přibližně 0,36 m3 za hodinu byl za jediný den měření spotřebován téměř čtyřnásobek průměrné týdenní spotřeby v MŠ! To představuje asi 2.567,-Kč týdně – rozdíl je tedy značný!

Závada byla zjištěna na vodovodním potrubí ve sklepním prostoru. Takové příčiny ztrát na spotřebě vody jsou časté a bohužel jsou zjišťovány se značným zpožděním, většinou při ročních odečtech patních vodoměrů. Zjištění úniků vody se systémem CEM je okamžité nejen díky online radiovým odečtům jako takovým, ale i díky tomu, že jsou odečítány jak bytové, tak patní vodoměry.

Za stavu s minimálními ztrátami budou roční náklady na spotřebu vody pouze cca 40.000,-Kč. Pokud by se v této dané MŠ zjistila závada až při ročním odečtu, představovala by roční ztráta přepočtená na koruny až 87.000,-Kč! To znamená, že školka by zaplatila celkem neuvěřitelných 127.000,-Kč za rok. Je jasně patrné, že automatické radiové odečty s online náhledem v reálném čase přes internet se skutečně vyplatí.

Více informací


SOFTLINK s.r.o.
logo SOFTLINK s.r.o.

Společnost SOFTLINK s.r.o. je předním českým výrobcem a vývojářem automatického bezdrátového on-line monitorování spotřeby energií a vody. Služby a produkty společnosti jsou využívány zákazníky napříč všemi tržními segmenty a tvoří základ energetického ...

 
 
Reklama