Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revoluční řešení membránové filtrace odpadních vod od Alfa Laval

Seznamte se s unikátní technologií – dutou deskovou membránou „hollow sheet“, která v sestavách filtračních modulů Alfa Laval získává uplatnění v membránových bioreaktorech pro čištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

Díky vysoké účinnosti membránové separace při odstraňování nežádoucích látek lze s úspěchem tuto technologii použít i na čištění vody určené pro opětovné použití.

S novou membránovou filtrační technologií snížíte účty za energii až o 25 %.

Oproti tradičním MBR systémům využívajícím dutá membránová vlákna „hollow fibre“, či ploché membránové archy „flat sheet“ lze s membránovým filtračním modulem Alfa Laval MFM snížit energetické nároky na filtraci až o 25 %. Spotřeba energie typického bioreaktoru MBR v běžném provozu je 0,8 až 1,2 kWh/m3. S modulem Alfa Laval MFM integrovaným do systému MBR spotřebuje celé zařízení méně než 0,8 kWh/ m3. Můžete si to sami ověřit.


Jako příklad poslouží zařízení pro 9 000 ekvivalentních obyvatel které pracuje při plné zátěži. Nahrazením konvenční membránové technologie modulem MFM Alfa Laval se každoročně uspoří až 35 000 EUR. Během deseti let tak celková úspora dosáhne výše až 10 % hodnoty investice do kompletní technologie čistírny odpadních vod.

Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...

 
 
Reklama