VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD - NÁPOVĚDA

Periodicita deště zadání této veličiny naleznete ve výpočtu množství dešťových vod

PERIODICITA 0.5
  • obytná území s více než 5000 obyvatel
  • městská centra, průmyslová území, drobné provozy
PERIODICITA 1.0
  • obytná území s více než 5000 obyvatel
  • venkovská území, průmyslové závody s oddělenou sítí
C součinitel odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu

Povrch Spád
< 1% 1 al 5% > 5%
Střechy0.90.90.9
Asfaltové a betonové plochy0.70.80.9
Obyčejné dlažby0.50.60.7
Štěrkové plochy0.30.40.5
Propustné plochy0.20.250.3