Domovní čistírny odpadních vod - Jak koupit tu pravou?

Datum: 5.5.2011  |  Organizace: TopolWater, s.r.o.  |  Firemní článek

TopolWater, s.r.o.
Nad Rezkovcem 1114
286 01 Čáslav

tel.:327 313 001
e-mail:
web:www.topolwater.com

Legislativa versus realita

S novelizací vodního zákona v roce 2010 a v jeho návaznosti i vydáním několika nařízení vlády, která specifikují podmínky vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních a povrchových se podstatně změnila legislativa pro instalaci a provozování domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Vodní zákon v § 15a předpokládá, že pokud byl výrobek dlouhodobě testován dle EN 12566-3+A1 (evropská norma na čistírny do 50 EO), není důvod prověřovat v provozu kvalitu vyčištěné vody prostřednictvím kontrolních odběrů. Stačí jen kontrola jednou za dva roky, kdy revizor prověří, že čistírna je provozována dle provozního řádu. Pokud investor k projektu doloží všechny doklady, stavba čistírny se povoluje jen ohlášením. Úvaha je to správná, protože pokud je voda na odtoku vizuálně čistá, bude obvykle i vyčištěná. Odběry vzorků jsou nákladné a vždy se dají naředit tak, aby vyšly správné výsledky. Problém je v tom, že při testování dle EN 12566 se postupuje dle bodu B. 2.3 - Postup obsluhy a údržby během zkoušky: "Obsluha čistírny (během zkoušky) musí odpovídat provozním pokynům výrobce. Běžná údržba se musí provádět přesně v souladu s pokyny výrobce pro údržbu."


ČOV TOPAS 8 PF

Výsledky testování nerespektují faktický stav, kdy platí:

 • Většina uživatelů nečte návod na obsluhu a provozní řád ani před koupí čistírny, ale dokonce ani po instalaci. Navíc nerozumí použité terminologii.
 • Pokud má uživatel naregulovat nějaké kohouty, ventily apod., určitě je nareguluje špatně.
 • Co se může ucpat, určitě se ucpe.
 • Pokud nemá čistírna samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže, odkaluje se automaticky do odtoku.

Výsledky, dosahované při certifikaci, pak platí v provozu jen pro čistírny s plnou automatikou a signalizací poruchových stavů. Přitom jsou s CE prodávány i čistírny, které nesplňují ani bod 6.1.1. normy "Čistírny musí být vybaveny výstražným zařízením, signalizujícím provozní poruchy (např. elektrické, mechanické nebo hydraulické). V pokynech výrobce musí být uvedeno, jaký druh poruch je výstražným zařízením signalizován."

Protože čištění odpadních vod není jednoduchý proces, platí zásada, že je možné buď vyrobit a certifikovat levný výrobek se složitou obsluhou, nebo certifikovat čistírnu plně automatizovanou, což logicky zvyšuje její výrobní náklady. Zájemce o koupi čistírny by si měl uvědomit fakt, že prodávat výrobky bez CE nelze. Tudíž každá čistírna musí mít CE, ale výsledky a účinnost dosažená při testování nejsou garancí, že budou dosahovány i v reálném provozu čistírny, pokud jsou náročné na odbornou obsluhu. Evropské trendy směřují k plně automatizovaným systémům s dálkovým přenosem dat SMS a trvalou garancí funkce čistírny servisní organizací. Tak pracuje již cca 600 ks čistíren TOPAS ve Švédsku.


Topas 20 EO
 
Topas 5 EO po instalaci

Charakteristiky čistíren TOPAS

 • Mají vyrovnávací nádrž se sondou pro měření množství odpadních vod.
 • Nevyžadují nastavování zákazníkem, tj. uživatel nemanipuluje s žádnými regulačními armaturami ani kohouty.
 • Systém garantuje funkci ČOV 3 měsíce bez přítoku splašků.
 • Spotřebovávají elektrickou energii jen při přítoku splašků.
 • Možné závady jsou signalizovány a specifikovány na displeji.
 • ČOV mají samostatný kalojem a automaticky praný pískový filtr vyčištěné vody.
TOPAS Automatic

Odpadní vody přitékají v čistírně Topas nejprve do vyrovnávací (akumulační) nádrže a následně jsou přečerpávány do aktivační nádrže k biologickému čištění. Akumulační nádrž slouží k zachycení nerovnoměrného přítoku odpadních vod. Systém Topas Automatic trvale měří tlakovou sondou hladinu odpadní vody v akumulační nádrži a podle množství odpadních vod (výšky hladiny v akumulační nádrži) řídící jednotka optimalizuje proces čištění. Čistírna může pracovat ve dvou režimech, ručním nebo automatickém. Platí, že pokud není ČOV přepnuta do ručního režimu, pracuje v režimu automatickém! Tlačítky, umístěnými na ovládacím panelu řídící jednotky, je možné ovládat jednotlivé stroje, tj. elektroventil, dmychadlo a zvukovou signalizaci. Poslední, čtvrté tlačítko slouží k přepínání ručního či automatického režimu čistírny.
TOPAS Automatic - popis funkce (doc)

Jaký by měl být správný postup při výběru čistírny?

 • Seznámit se s návodem k obsluze. Pokud obsahuje potřebu jakékoliv regulace i podle množství odpadních vod, pečlivě ho pročíst a seznámit se s technickými pojmy.
 • Navštívit někoho, kdo čistírnu provozuje minimálně 1 rok a je s ní spokojený. Pokud prodejce nemá takové zákazníky, čistírnu nekupovat.
 • Nekupovat ani čistírnu bez dostatečně velkého samostatného kalojemu.
 • Pokud nepotřebujete funkční čistírnu, ale jenom doklady pro kolaudaci, pak je nejvýhodnější koupit nejlevnější výrobek.

Rekonstrukce ČOV

Pokud jste již koupili nebo pokud koupíte čistírnu v rozporu s uvedenými doporučeními, nestala se žádná tragédie. Firma TopolWater vyvinula technologii, vhodnou pro rekonstrukci všech nefunkčních a zastaralých typů čistíren. Garantujeme plně automatický provoz a kvalitu vyčištěné vody u rekonstruované čistírny, stejně jako u nového výrobku. Při nespokojenosti zákazníka s rekonstrukcí čistírny technologii bezplatně odmontujeme a odkoupíme zpět.


Fáze čištění
 
Fáze sedimentace
 
Odtok čisté vody

 

Datum: 5.5.2011
Organizace: TopolWater, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo AUSTRIA EMAIL
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo GRUNDFOS
logo ASIO
logo NICOLL ČR
 
 

Aktuální články na ESTAV.czZastupitelé schválili možnost větší zástavby na StrahověSkončila rekonstrukce historického objektu sklářské chalupy v Jizerských horáchDotace Dešťovka: Příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 29. květnaPraha koupí za 1,4 milionu Kč pozemky pro stavbu cyklostezky