Odvodnění skladových areálů

Datum: 6.11.2015  |  Organizace: MEA Water Management s.r.o.  |  Firemní článek

Při projektování pozemních komunikací skladových areálů, rozsáhlých parkovišť a příjezdových cest k průmyslovým zónám musí být splněny platné normové požadavky, technické předpisy a technické kvalitativní podmínky podle resortních předpisů Ministerstva dopravy. Jednou z podmínek je vyřešení správného odvodnění komunikací.

MEA Water Management s.r.o.
Nad Primaskou 9
10000 Praha 10

tel.:841 111 128,
e-mail:
web:www.ronn.cz  www.mea-odvodneni.cz

V dnešní době není úkolem projektanta jen pouhý návrh na svod vody do nádrží. Důležitým bodem je vyřešení ekologického dopadu svedené znečištěné dešťové vody ze zpevněných ploch, po kterých jezdí nákladní i osobní doprava.

Odvodnění skladového areálu Svémyslice
Odvodnění skladového areálu Svémyslice
Odvodňovací žlaby u skladového areálu
Odvodňovací žlaby u skladového areálu
Odlučovače ropných látek
Odlučovače ropných látek

Pro odvodnění skladového areálu ve Svémyslicích nedaleko Prahy bylo využito řešení s odvodňovacími žlaby, revizní a usazovací šachtou, odlučovačem ropných látek a retenčními a vsakovacími galeriemi.

Dešťová voda z komunikací je zachycena odvodňovacími žlaby. Vzhledem k vysokému namáhání žlabů při pojezdu těžkých vozidel je důležitý materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Speciální vysokopevnostní polymerický beton se třídou zatížení F900 kN je odolný proti tlaku i ohybu. Při použití tohoto materiálu pro monolitický systém žlabu se spolehlivě přenáší dynamické zatěžování od rychle jedoucích nákladních aut a tím je zajištěna i stabilita stavebního prvku. Bezpečnost žlabu je zajištěna integrovaným krycím roštem (např. systém Meadrain DM).

U skladových hal navrhl Projekční tým Ronn svedení vody ze žlabů do revizních a usazovacích šachet a pak zapojení odlučovače ropných látek do systému odvodnění. Odlučovač využije působení gravitace pro oddělení látek těžších než voda (např. kal) a flotaci ropných látek pro zachycení částic, které jsou lehčí než voda. Odlučovače mají za úkol chránit vodní biocenózu před nepříznivými účinky ropných látek a umožnit přestup vzdušného kyslíku do vody.

Další možností, jak efektivně odstranit olejové, ropné látky a těžké kovy, je využití systému MEA Clean. Jedná se o odvodňovací žlab, který je vyplněn víceúrovňovým filtračním substrátem. Účinnost systému je větší než 99 % při životnosti 20 až 25 let. Do země se tak dostane voda, která nezatěžuje zeminu a podzemní prameny nežádoucími látkami.

Posledním krokem odvodňovacího systému jsou retenční a vsakovací galerie. Vsakování vody má význam nejen z ekologického hlediska, kdy se přirozeně doplňují zásoby podzemní vody, ale také bezpečnostní při povodňovém ohrožení. Navíc je to také prioritní navrhované řešení v technické normě vodního hospodářství TNV 75 9011.

Odvodnění skladových areálů
Odvodnění skladových areálů
Vsakovací galerie
Vsakovací galerie

Retenční a vsakovací galerie se navrhují podle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Do odvodňované plochy se započítává voda ze střech a ze zpevněných ploch (příjezdové cesty, terasy, chodníky). Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.

 

U skladového areálu ve Svémyslicích řešil Projekční tým RONN také požadavky projektantů na zátěž nákladních vozidel. Tým tedy navrhl řešení se vsakovacími bloky X-Box, které mají nosnost přes 600 kN/m2.

Nosnost bloku umožňuje instalaci i v nízkých i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.

 

Datum: 6.11.2015
Organizace: MEA Water Management s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo GRUNDFOS
logo ASIO
logo AUSTRIA EMAIL
logo NICOLL ČR
 
 

Aktuální články na ESTAV.czZměny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018Město pro kaktusy: Budova na místě staré skládky využívá průhledné fotovoltaické skloCeny nemovitostí: Rodinné domy zdražují rychleji než bytyCentral Group: Nová možnost financování, která pomáhá řešit dostupnost bydlení