Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Datum: 14.12.2017 4:06  |  Autor: Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Největší výzvou při řešení domovních a malých čistíren odpadních vod je najít řešení pro objekty, které jsou nepravidelně obývané.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod

Biologické čištění, zejména aktivace, je obvykle citlivé na změny v zatížení. Řešení pak spočívá v hledání vhodné technologie (SBR, MBR, vertikální biofiltr) méně závislé na rovnoměrnosti, vyrovnání průtoku nebo dávkování substrátu, anebo oddělení některého typu odpadních vod, obvykle moči.

Není dnes většinou problém najít vhodné, dobře fungující zařízení na čištění odpadních vod pro objekty, které jsou stále a rovnoměrně obydlené, a tedy i produkující v průběhu času víceméně konstantní množství odpadních vod. Komplikovanější z pohledu čištění a dosahování odtokových parametrů jsou čistírny pro objekty nepravidelně obývané s měnícím se počtem obyvatel, nebo dokonce s přerušovaným bydlením. Mechanické přiřazování čistírny k objektu podle počtu obyvatel vede k nežádoucím efektům – ani sebelepší čistírna třidy III nezabezpečí čištění odpadních vod z objektu, který je obýván přerušovaně, pokud na to není přizpůsobena. Nerovnoměrnost je tedy třeba řešit, a to individuálním přístupem, na druhé straně z důvodů cenových a provozních nejlépe unifikovaně, a tedy co nejjednodušeji. Technická řešení jsou k dispozici.

Rozdělní nepravidelně obývaných objektů (NOO)

Nepravidelně obývané objekty z pohledu čištění odpadních vod jsou ty, kde produkce odpadních vod kolísá v průběhu týdne, měsíce a roku (denní nerovnoměrnost je řešena většinou již při návrhu konstrukce samotné čistírny). Nepravidelnostmi má smysl z praktického hlediska se zabývat, pokud dosahují desítek procent – např. když zatížení klesá na více dnů pod méně než 30-40 % navržené kapacity, vliv je třeba zvážit individuálně s ohledem na dobu trvání takových stavů a s ohledem na technologické parametry čistírny.

Podle nepravidelnosti v produkci odpadních vod se nerovnoměrnosti dají dělit na:

  1. víkendové (typický průběh je změna zatížení v průběhu týdne i o více než 50 %, nebo střídání byt x chata o víkendu),
  2. sezónní (zpravidla předvídatelné, občasná návštěva chaty, dětský tábor, turistická sezóna, horské hotely – hlavní sezóna 100 %, slabá sezóna 20-50 % a mimo sezónu do 20 %),
  3. nárazové (zpravidla konání nárazových akcí, turistika na exponovaných místech).

Z hlediska návrhu vhodného řešení je pak nutné zohlednit ještě velikost zdroje a také to, kam bude vyčištěná voda vypouštěna z hlediska hydrogeologického.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Doporučení SZÚ pro sledování trichloraminu v bazénech

11.1.2018 | redakce dle zdroje
Na základě podnětu od provozovatelů bazénů vydal SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické stanovisko k otázce sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší bazénové haly a okolí.

Aké sú prietoky studenej a teplej vody v bytovom dome v Bratislave?

8.1.2018 | Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního měření průtoků studené a teplé vody v rekonstruovaném potrubí bytového domu. Naměřené průtoky jsou porovnány s výpočtovými hodnotami podle norem STN 73 6655, DIN 1988-300 a s hodnotami vypočtenými výpočtovým programem. Výsledky lze aplikovat na optimalizaci návrhu vnitřních vodovodů a rovněž na optimalizaci dimenzování zařízení na přípravu teplé vody a jeho zdroje tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 12.01.2018 13:29

Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury

18.12.2017 | Lucie Pančíková, ZO ČSOP Koniklec
Horko má řadu negativních vlivů na zdraví. Jako účinný způsob, jak na situaci reagovat, se jeví zvýšení podílu ploch zeleně ve městě. Zeleň a její přítomnost ve městě je zásadní, aby velká města byla v budoucnu vůbec obyvatelná.

Systémy hospodaření s vodou

18.12.2017 | Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., katedra technických zařízení budov, ČVUT v Praze, fakulta stavební
Autor přednášky Systémy hospodaření s vodou, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., stručně a přehledně shrnul, s čím je třeba počítat a co rozhoduje o smysluplném řešení využití odpadních vod včetně velmi aktuální problematiky vody dešťové.

Je třeba jásat, když voda zlevní o 1 Kč?

17.12. 1:37   Cena vody se bude na Zlínsku od příštího roku mírně snižovat, přesto za ni lidé zaplatí nejvíc ze Zlínského kraje. více >>> (redakce podle webu Pravda o vodě)

Témata 2018

Partneři - Voda, kanalizace

logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo RAYCHEM
logo MEA
logo GRUNDFOS
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Pražské tržnici vznikne Re-Use centrumKapucínský klášter v Žatci bude mít nové využitíThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruVstupenka zdarma na veletrhy FOR Pasiv, Cesty dřeva 2018 a Střechy Praha