Na srdce jsou Poděbrady

Datum: 19.10.2017 4:57  |  Autor: Ing. Karel Plotěný  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Každé 2 roky se v Poděbradech sejdou vodohospodářští odborníci, aby si oficiálně i neoficiálně vyměnili informace.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Myslím, že jsme jako firma ASIO i jako jednotlivci nebyli jako chudí příbuzní a přispěli svou troškou do mlýna – Marek Holba přednáškou v rámci setkání Fosforové platformy a Karel Plotěný přednáškou o decentrálu a diskuzí na téma recyklace vod. To podstatné v přednášce o decentrálu bylo upozornění na nelogická ustanovení v legislativě, která uživatelům zbytečně prodražují provoz domovních čistíren, a ještě více je tak znevýhodňují oproti občanům napojeným na veřejnou kanalizaci ve městech. Jedním z témat je odběr vzorků – rozdíl mezi jednorázovým a směsným vzorkem, které u domovních čistíren stejnou vypovídající schopnost je, pokud vztáhneme cenu za vzorek na m3 použité vody 20 Kč, obdobně i rozdíl mezi vzorkem a revizi. Dalším diskutabilním prvkem je tvrzení v metodice, že závlaha a zasakování do vod podzemních má stejný důsledek vůči životnímu prostředí – při tom se dá lehce dokázat, že poměr znečištění vnesenými závlahou a vypouštěním do vod podzemních je 1:100. Tragikomické je, že na základě této zavádějící informace již po řadu let úředníci jednají (nebo se o ni opírají ve svých rozhodnutích) a zakazují, nebo komplikují lidem možnost využít například použitou vodu ze sprch na závlahu.

Diskuze o recyklaci vod

V rámci diskuze o recyklaci vod bylo otevřeno hned několik témat. Nás hodně zajímala témata zabývající se mikropolutanty – na rozdíl od Izraelců u nás zatím nemáme jasno v tom, jaký je potenciál nebezpečí, a tak vnímáme celou problematiku jako jednu velkou hromadu. Pravděpodobně podle mého názoru přeceňujeme vliv léků a drog ve vodách lidi (lidé užívají a nechávají na sebe působit i tisícinásobně vyšší dávky, a to bez prokázaných zdravotních problémů), naopak na rozdíl od Izraelců zatím až tak nevnímáme to riziko rezistence bakterií vůči antibiotikům, které může být limitující z hlediska významného ohrožení populace. Z tohoto pohledu si zasloužila mnohem větší pozornost přednáška paní Vejmělkové, z které se dal pochopit mechanismus zvyšování rezistence bakterií vůči antibiotikům.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Ing. Karel Plotěný

Na srdce jsou Poděbrady
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Doporučení SZÚ pro sledování trichloraminu v bazénech

11.1.2018 | redakce dle zdroje
Na základě podnětu od provozovatelů bazénů vydal SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické stanovisko k otázce sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší bazénové haly a okolí.

Aké sú prietoky studenej a teplej vody v bytovom dome v Bratislave?

8.1.2018 | Ing. Milan Krafčík, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního měření průtoků studené a teplé vody v rekonstruovaném potrubí bytového domu. Naměřené průtoky jsou porovnány s výpočtovými hodnotami podle norem STN 73 6655, DIN 1988-300 a s hodnotami vypočtenými výpočtovým programem. Výsledky lze aplikovat na optimalizaci návrhu vnitřních vodovodů a rovněž na optimalizaci dimenzování zařízení na přípravu teplé vody a jeho zdroje tepla.
diskuse: 1 příspěvek, 12.01.2018 13:29

Hospodaření s dešťovou vodou z pohledu krajinářské architektury

18.12.2017 | Lucie Pančíková, ZO ČSOP Koniklec
Horko má řadu negativních vlivů na zdraví. Jako účinný způsob, jak na situaci reagovat, se jeví zvýšení podílu ploch zeleně ve městě. Zeleň a její přítomnost ve městě je zásadní, aby velká města byla v budoucnu vůbec obyvatelná.

Systémy hospodaření s vodou

18.12.2017 | Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., katedra technických zařízení budov, ČVUT v Praze, fakulta stavební
Autor přednášky Systémy hospodaření s vodou, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., stručně a přehledně shrnul, s čím je třeba počítat a co rozhoduje o smysluplném řešení využití odpadních vod včetně velmi aktuální problematiky vody dešťové.

Je třeba jásat, když voda zlevní o 1 Kč?

17.12. 1:37   Cena vody se bude na Zlínsku od příštího roku mírně snižovat, přesto za ni lidé zaplatí nejvíc ze Zlínského kraje. více >>> (redakce podle webu Pravda o vodě)

Témata 2018

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo NICOLL ČR
logo RAYCHEM
logo ASIO
logo GRUNDFOS
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Pražské tržnici vznikne Re-Use centrumKapucínský klášter v Žatci bude mít nové využitíThe Box: Minimalistické bydlení s maximem pohodlí v otevřeném prostoruVstupenka zdarma na veletrhy FOR Pasiv, Cesty dřeva 2018 a Střechy Praha