Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek

Datum: 28.1.2014  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní článek

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz
Abeceda písmenka

Tradiční jarní semináře, „Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek“, budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod, a to od A do Z – od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíněny budou nejnovější poznatky z oblasti jak vegetačních, tak „strojních“ ČOV a také informace o nových polutantech a technologiích na jejich odstraňování. Na přání vodoprávních úřadů je zařazen i příspěvek týkající se postupu stanovení emisních limitů kombinovaným postupem.

High tech – dopolední část

Domovní vegetační ČOV – Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně)
Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění – Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

Základy, novinky a chyby při realizaci.

V poslední době se řešení s využitím vegetačních čistíren stává moderní i z pohledu nízkých nároků na energii. Stále se však vyskytují školácké chyby při realizaci tím, že se porušují základní zákonitosti, tím, že se přecení schopnosti těchto technologií a že nejsou přizpůsobeny další podmínky pro použití těchto technologií. Přednáška se zabývá základy navrhování, vhodností použití a zkušenostmi z praxe.

 
Membránové ČOV – Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.)

Řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR – nové ČOV i intenzifikace.

Membránové technologie si už našly své místo, jsou realizovány první větší ČOV v tisících ekvivalentních obyvatel a přibývá zkušeností s ČOV od nejmenších po největší. Všeobecné povědomí však zatím stále není dostatečné a tak reakce investorů i vodoprávních úřadů jsou různorodé. Příspěvek si klade za cíl popsat technologii, ale hlavně seznámit posluchače s realizacemi a možnostmi výhodného použití všech velikostí.

 
Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy, chemie) – Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Nové trendy – anaerobní membránové procesy, deamonifikace, odstraňování mikropolutantů.

V poslední době se ve světě objevují (a již i realizují) úplně nové technologie vycházející z úplně nového pohledu na čištění odpadních vod. Jednak tyto technologie respektují více energetické poměry (ČOV by neměla spotřebovávat, ale produkovat energii) – použití anaerobních membrán, deamonifikace a jednak se zabývají odstraněním dalších, dosud nesledovaných a přitom z hlediska zdraví významných látek, z odpadních vod. V rámci přednášky budou představeny novinky z konference WEFTEC 2013 v Chicagu.

NEWS – recyklace energie, vody a nutrientů – odpolední část

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů – Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

Postup stanovení emisních limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových.

Pracovníci vodoprávních úřadů, ale i projektanti se často s touto problematikou setkávají a neví jak postupovat, cílem příspěvku je osvětlení, jak se má prakticky postupovat.

Dešťové vody, šedé vody a využití tepla – Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

Nejnovější informace a návaznosti – viz projekt AQUALOOP

ASIO ukončilo vývoj první generace zařízení na využití šedých a srážkových vod. K dispozici je tak celá řada unikátních zařízení a zkušeností s jejich provozem a navrhováním. Úplnou novinkou je pak celá řada technologií pro využití tepla z odpadních vod.

Zápach – úvod do problematiky – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

Úvod do problematiky, poznávání zápachu

Zápach je tématem, se kterým se často při čištění odpadních vod setkáváme a je při dobré si uvědomit jak zápach vzniká, jak ho hodnotíme a jak je možné se s ním vypořádat. Existuje celá řada postupů jak na zjištění, tak i pak na eliminaci zápachu a tyto budou spolu se základními znalostmi prezentovány.

Povodňové plány – úvod do problematiky – Mgr. Ondřej Kinc (ENVIPARTNER, s.r.o.)

Problematika zpracování povodňových plánů se vlivem stále častějších a extrémnějších srážkových úhrnů dostává po letech útlumu opět do popředí. Zástupci obcí i měst, pracovníci vodoprávních úřadů, majitelé nemovitostí a průmyslových objektů a také složky IZS se při koordinaci svých činností často potýkají s tragickým povědomím o této problematice. Příspěvek si klade za cíl seznámit posluchače se základní terminologií a také s možnostmi řešení tohoto problému.

Termíny a místa:
 • 28. 01. 2014 – 9:00–14:00 – Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
 • 30. 01. 2014 – 9:00–14:00 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
 • 04. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
 • 06. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00
 • 11. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Teplice, Dům kultury, Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice
 • 12. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
 • 13. 02. 2014 – 9:00–14:00 – Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
 • 18. 02. 2014 – 9:00–13:00 – Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
 • 20. 02. 2014 – 9:00–14:00 – České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

Čas: 09:00–14:00

Účastnický poplatek

Vložné 600,– Kč/os. vč. DPH.

 • členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky
 • členové CKAIT, CKA – 50 % z ceny vložného
 • státní a veřejná správa má vstup zdarma (poplatek 300,– Kč pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci) – zaslání sborníku 300,– Kč (+ poštovné)

Semináře jsou zařazeny do:

 • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
 • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body
 • vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář). Pozvánku ke stažení/tisku najdete zde. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

 

Datum: 28.1.2014
Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo GRUNDFOS
logo ASIO
logo NICOLL ČR
logo AUSTRIA EMAIL
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak bezpečněji bydlet se dozvěděli účastníci konference ESTAV.czDruhý den právní poradny zdarma na stánku ESTAV.czJaké jsou nejlepší výrobky a stánky na veletrhu FOR ARCH 2017? A kdo je architektem roku?Dotace na využívání dešťové vody stát přerozděluje i po 14 dnech